Què fem

L’objecte social de DURMES SL és la consultoria i l’anàlisi aplicada: Estudis de mercat, opinió pública i comunicació.

DURMES SL disposa, dins de la seva estructura operativa, de cinc àrees especialitzades:

 1. Àrea d’Economia i Mercat
  Estudis de mercat, viabilitat de productes, plans de màrqueting, gestió de grans projectes…
 2. Àrea del Sector Públic
  Assessoria institucional, campanyes, resolució de conflictes
 3. Àrea d’Opinió Pública
  Campanyes electorals, enquestes, treballs qualitatius, gestió del consens, baròmetres, dinàmiques de grup i entrevistes en profunditat
 4. Àrea de Comunicació
  Acompanyar processos de comunicació, campanyes, imatge pública…

DURMES SL també desenvolupa treballs especialitzats de Consultoria i Assessoria en les àrees indicades, acompanyant els processos de decisió.