Com ho fem

L’objecte social de DURMES SL és la consultoria i l’anàlisi aplicada: Estudis de mercat, opinió pública , campanyes, i comunicació.

DURMES parteix d’un treball intens sobre les necessitats del client per ajustar el projecte al màxim. Un cop definits els objectius i proposats els camins per assolir-los (metodologies quantitatives o qualitatives), tria els recursos tècnics, i presenta un pla de treball per tal d’assolir uns resultats de qualitat, basats en l’experiència, en un marc de compromís professional i en la confiança.