Opinió pública

Sondeigs d´opinió pública. Metodologia quantitativa

Conèixer l’opinió pública i reflectir les tendències evolutives de la societat és vital per impulsar qualsevol iniciativa social, cultural o empresarial.

DURMES s’ocupa del disseny del qüestionari d’acord amb els objectius i els interessos del client, de la realització del treball de camp, del tractament informàtic de les dades i de l’anàlisi dels resultats. El client disposa, així, d’una informació valuosa per prendre solucions i estratègies de l’organització.

DURMES  proporciona la realització d’investigacions seriades de caràcter sociològic que permeten, de manera sistemàtica, conèixer l’impacte de les accions empresarials o institucionals i fer un seguiment continuat de l’estat de l’opinió pública.

 

Estudis de Metodologia qualitativa

DURMES  té una dilatada experiència en tota mena d’estudis que requereixen una aproximació qualitativa:

Les reunions de grup (dinàmiques) són també un camí per a treballar opinions, valors i actituds en els estudis socials i econòmics.

Les entrevistes en profunditat (o a experts) són igualment instruments qualitatius imprescindibles per a aprofundir en els dinàmiques socials.

 

Estudis electorals

Les enquestes electorals iels treballs qualitatius polítics són instruments per conèixer les opinions, les actituds i les expectatives de vot davant de les diferents eleccions. Es tracta de descriure y estudiar la situació política en els diferents moments de cada legislatura: durant el període de govern (amb relació a l’acció de govern), per conèixer la situació política i la seva evolució; en fase preelectoral o electoral, per detallar-ne les tendències; uns dies abans de les eleccions, per anticipar-ne els resultats; uns minuts després del tancament dels col•legis electorals, per disposar de dades abans del recompte oficial.

Els resultats d’aquestes enquestes o altres treballs qualitatius serveixen de base per a la definició d’estratègies electorals, que és una de les més importants àrees d’especialització de DURMES.