Comunicació

Estratègies de comunicació i seguiment de campanyes

 

Vivim en un món d’imatges. Les empreses, els particulars i les institucions tenen el repte de presentar-se davant l’opinió pública amb una estratègia de comunicació que optimitzi les seves capacitats, les seves realitzacions i els seus encerts. Ja fa temps que aquesta mena d’estudis té acceptació a la nostra societat i la seva importància és cada cop més decisiva.

El seguiment de les estratègies de comunicació personals o institucionals, o de campanyespublicitàries, permet conèixer-ne l’impacte en l’opinió pública i detectar-ne els efectes no desitjats. Aquesta tasca requereix un estudi abans, durant i després del llançament, imprescindible per a la correcta orientació dels objectius fixats.

En l’àmbit públic, les tasques de captació de les necessitats ciutadanes i la decisió d’una actuació posterior han de tenir continuïtat pel que fa a la informació sobre les realitzacions per a assolir el seu màxim impacte.

Projectes:

• Campanyes institucionals.
• Disseny de missatges i propostes d’actuació (programa, tríptics, eslògans).
• Elecció de suports publicitaris.
• Estudi de les fases de la campanya i del calendari d’aplicació dels seus continguts.
• Estudis d’avaluació de l’eficàcia de les accions de comunicació.
• Campanyes generals de sensibilització sobre iniciatives públiques.
• Màrqueting institucional.
• Campanyes de promoció i informació de serveis a la població.
• Disseny de campanyes de carrer per a la sensibilització de la ciutadania sobre aspectes puntuals de l’acció de govern: campanyes sobre neteja a la ciutat, recollida d’escombraries, gestió de residus, zones de càrrega i descàrrega, zones per als vianants, targetes multi viatge, etcètera.

 

Coaching Electoral

 

Estudis electorals

 

Les enquestes electorals són instruments per conèixer les opinions, les actituds i les expectatives de vot davant de les diferents eleccions. Es tracta de descriure la situació política en els diferents moments de cada legislatura: durant el període de govern (amb relació a l’acció de govern), per conèixer la situació política i la seva evolució; en fase preelectoral o electoral, per detallar-ne les tendències; uns dies abans de les eleccions, per anticipar-ne els resultats; uns minuts després del tancament dels col•legis electorals, per disposar de dades abans del recompte oficial.

Els resultats d’aquestes enquestes serveixen de base per a la definició d’estratègies electorals, que és una de les més importants àrees d’especialització de DURMES.

Assessoria i recolzament de campanya

 

La base de la precampanya:

 

• Treballar el discurs (continguts i dinàmiques de comunicació): Programa i idees força. Territorialitzar els continguts mitjançant sessions de treball amb els candidats i els equips de campanya. A parte s’ofereix un coaching continuat al candidat a la Presidència.

• Preparar els candidats (discurs, formes de presentació, treure partit de les característiques pròpies, adaptar-se a cada situació en base a conèixer l’experiència del candidat i sintetitzar els punts forts i dèbils; donar força de comunicació a la seva trajectòria, sessiones de treball amb els candidats.

• Conèixer el territori: recollir i sintetitzar les informacions existents, proposar nous camins per a recollir dades i elaborar documents de treball.

• Tenir molt en compte els mitjans de comunicació i les xarxes socials: preparar discursos, escenificar la comunicació en diferents marcs, seguir resultats, proposar iniciatives, cosa que requereix redactar articles i crear una dinàmica de comunicació.

La campanya electoral

 

• Anàlisi global i seguiment de campanya: preparar discursos, seguir els esdeveniments amb capacitat de resposta, recomanacions per a militants i simpatitzants, balanç diari i nous missatges que es plasma en escrits, dinàmiques de comunicació, gabinet de “crisis”.

• Acompanyament dels candidats: discurs, sectoritzar continguts, comunicació, mitjans, idees força,…

• Participar del gabinet d’acció diària per a dotar de discurs global i continuat al candidat (i als candidats dels territoris), així com capacitat de reacció a les notícies del dia o a esdeveniments inesperats.