Àrees d'especialització

    1. Àrea d’Economia i Mercat (Estudis de mercat, viabilitat de productes, plans de màrqueting, gestió de grans projectes…).
    2. Àrea del Sector Públic (Assessoria institucional, campanyes, resolució de conflictes ).
    3. Àrea d’Opinió Pública (Campanyes electorals, enquestes, treballs qualitatius, gestió del consens…).
    4. Àrea de Comunicació (Acompanyar processos de comunicació, campanyes, imatge pública…).

DURMES desenvolupa també treballs especialitzats de Consultoria i Assessoria.